8 yıl aradan sonra anarşist hacktivist Jeremy Hammond artık özgür! Kendisini selamlıyoruz. — After 8 years, anarchist hacktivist Jeremy Hammond is now free! We salute him. #FreedJeremy